Problematika šikanování učitelů

Bossing


Bossing je systematické šikanováni ze strany vedoucích. Je označován jako psychoteror na pracovišti iniciovaný a vedený nadřízeným s cílem někoho aktivním a trvalým tlakem po delší dobu poškodit.

Někdy se mluví o bossingu jako o mobbingu shora, tak zvaně z vedoucích pater.
Oběti často bossing přehlížejí, což je velkou chybou, jelikož v dnešní době se lze opřít o legislativu a zákoník práce.

Oběť je od vedoucího veřejně znevažována a zostuzována před týmem svých kolegů.
Je ji přidělována práce nad její síly, ztrácí běžné privilégie - např. přístup k internetu.
Je sekýrována, zesměšňována, nedostatečně informována, odsuzována za nezpůsobené chyby.

Oběť často trpí psychickými (stres, obava, úzkost), psychosomatickými (bolest břicha, zvýšená teplota), fyzickými (úrazy, následky napadení) a sociálními problémy (vyhýbání se lidem, nekomunikace s okolím).

(c) 2009