Problematika šikanování učitelů

Dotazník


Pokud máte chuť a zájem, můžete mi vyplňit dotazník kliknutím zde.

Výsledky dotazníku


Na tento dotazník odpovědělo prozatím 67 respondentů a na základě jejich odpovědí, vyplývají tyto závěry.

S výskytem šikany učitele se setkalo 38 respondentů, avšak pouze 12 z nich se aktivně zúčastnilo šikanování učitele.

Nejčastěji jsou šikanováni pedagogové ve věkové kategorii střední, tzv. mezi 36 – 49 lety, což potvrdilo 20 dotázaných a na střední odborné škole a odborném učilišti, kde tento výskyt zveřejnilo 8 respondentů.

U šikany spáchané na mužském pohlaví se objevilo 22 odpovědí v dotazníkové anketě, z čehož vyplývá, že se více šikanují muži než ženy.

Celkem ze 67 respondentů mělo pouze jen 14 z nich chuť učitele šikanovat.
(c) 2009