Problematika šikanování učitelů

Nespokojená matka nás nenechá žít


Kantorka 4. ročníku ZŠ se cítí být šikanována jednou matkou. Ta má ve škole dvě děti – dceru v 9. ročníku a syna ve 4. ročníku.
Matka už šest let znechucuje učitelkám život, dokonce je ponižuje a uráží.
Nedávno se učitelky vracely ze školy v přírodě, kde byl i syn zmíněné paní. Vjezd do školy byl blokován auty čekajících rodičů, a proto řidič autobusu odmítl zacouvat až k budo- vě školy, ale zastavil naproti na silnici. Děti měly příkaz čekat na chodníku, kde je učitelky předávaly rodičům. Už tam matka kantorky i řidiče napadla, že nezajišťují bezpečnost dětí.
O 30 minut později napsala z domova e-mailovou stížnost řediteli. Pak ho celý další týden bombardovala dalšími nespokojenými e-maily.
Nakonec začala vyhrožovat, že podá na kantorky trestní oznámení za zanedbání péče.
Přitom na třídních schůzkách, kam zmí- něná matka nedorazila, si nikdo z rodičů na nic nestěžoval. Naopak děkovali, jak byly děti ve škole v přírodě spokojené.
Ředitel napsal matce odpověď, se kterou seznámil učitelky. „Nevím ale, jestli bude spokojená, když nás nevyhodil z práce. Tato paní nás soustavě šikanuje a otravuje nám život,“ svěřila se nám učitelka.

(c) 2009