Problematika šikanování učitelů

Slovně napadl kolegyni před dětmi


Na škole se stal úraz. Učitel, který měl na starosti dozor, ho nedržel. Odešel s dětmi na vycházku, nevrátil se včas a neupozornil na to předem kolegyni.
Ta, i když nemusela, prochá- zela chodbou, ale také třídami.
Přesto se stalo, že dva chlapci do sebe šťouchli a jeden z nich si zlomil ruku. Začalo se vyšetřovat, kdo byl zodpovědný za dozor.
Zmíněná paní učitelka své pracovní povinnosti nezanedbala, ona dozor neměla mít, takže na děti dohlížela víc, než musela.
Kolegovi proto slušně řekla, že ji měl upozornit, že odchází a hrozí varianta, že se nevrátí čas.
Pan učitel – zásadně nikdy žádné předepsané dozory nedržel – zareagoval tak, že se na učitelku před dalšími kolegy i před zraky žáků rozkřičel. Sdělil jí, že dělá ve škole jen problémy a že jí má plné zuby.

(c) 2009