Problematika šikanování učitelů

Co je to šikana a jaké jsou druhy šikany učitele.


Definice šikany


Slovo šikana pochází z francouzského slova chicane. Znamená zlomyslné obtěžování, týrání, sužování, pronásledování, byrokratické lpění na liteře předpisů, např. vůči podřízeným nebo vůči občanům.
Slovem šikana se myslí opakované ubližování, kdy je oběť z nějakého důvodu bezbranná, buď pro fyzickou slabost či neobratnost, pro svou izolovanost v kolektivu, pro své psychické zvláštnosti, nebo proto, že agresoři útočí ve skupině.

( Pavel Říčan )

Druhy šikany učitele


1. Šikana žáky
2. Mobbing
3. Bossing
4. Šikana ostatními

(c) 2009