Problematika šikanování učitelů

Šikana žáky


Žák šikanuje svého učitele kvůli zábavě, obdivu třídy či pomstě, např. za špatnou známku.

Zabráňit šikanování učitele mohou rodiče ve výchově. Rodiče však často stojí na straně svého dítěte a dávají mu za pravdu, že dělá dobře, když učitele šikanuje.

Velmi oblíbenou šikanou žáků se stává v dnešní době kyberšikana. Kyberšikana je definována jako mstivé, opakující se a nepřátelské chování, jehož cílem je ublížit oběti za použití informačních a komunikačních technologií. Může mít řadu podob, například posílání krutých, vulgárních či výhružných zpráv oběti, vytváření webových stránek, na kterých se objevují příběhy, karikatury, vtipy apod., které oběť zesměšňují a ponižují.

Na některých školách už mají ve školním řádě kvůli kybešikaně zakázané mobilní telefony při vyučování.

Učitelé a ředitelé škol jsou vůči takovýmto dětem bezbranní. Pomohla by jim možná novela školského zákona o přidělení veřejného statusu pedagogům.

Šikanovaní učitelé situaci šikany nesou velmi těžce, ztrácejí motivaci k výuce, mívají psychické a psychosomatické následky, někdy sáhnou až k sebevraždě.

Policie ČR radí šikanovaným učitelům podat na žáka trestní oznámení. Pokud se však učitel nechce ihned obrátit na policii, měl by o této situaci kontaktovat ředitele školy a rodiče žáka.

Důležité je nenechat si šikanu ze strany žáka líbit a včas proti ní zakročit.

(c) 2009